How To get Local Administrator Group Users On Sccm

Şirketlerde yaşadığımız en büyük problemlerden biri belkide local admin hakkı olan kullanıcılar. Bu ayarlar sayesinde artık mof file düzenleyerek envanterlerinizde  clientlarınızdan local administrator grubundaki kullanıcıların raporunu sccm aracılığı ile toplayabileceksiniz.   ______________ 1-Sccm > Administration > Client Settings > Default Client Settings 2. Export to  Hardware Inventory >Set Classes> Export .Mof file 3.Edit the .mof file write bottom:   [ SMS_Report (TRUE),   SMS_Group_Name (“LocalAdmins”),   SMS_Class_ID (“MICROSOFT|LocalAdmins|1.0”),   Namespace (“root\\\\cimv2”) ] class Win32_LocalAdmins : SMS_Class_Template {     [SMS_Report (TRUE), key ] string Account;     [SMS_Report (TRUE)      ] string Domain;    …

Devamını OKU

Sccm Application Filter for Device Collection

select SMS_R_SYSTEM.ResourceID, SMS_R_SYSTEM.ResourceType, SMS_R_SYSTEM.Name, SMS_R_SYSTEM.SMSUniqueIdentifier, SMS_R_SYSTEM.ResourceDomainORWorkgroup, SMS_R_SYSTEM.Client from SMS_R_System inner join SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS on SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS.DisplayName like “Microsoft Office%” and SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS.Version like “%” order by SMS_R_System.Name

Devamını OKU

Sccm Detaylı Bilgisayar Envanter Raporu

Rapor aşağıdaki özellikleri içerir. Computer name – Ad Site- Username, OS – Service Pack  –  Marka -Model – Seri No – Bios Date – Bios Version – Kurulum Tarihi – Memory – Memory Slots –  Type(x64,86) – Pc Type – SELECT DISTINCT sys.Name0 ‘Machine’, sys.AD_Site_Name0 ‘ADSite’, CS.UserName0 ‘User Name’, CASE WHEN U.TopConsoleUser0 = ‘-1’ OR U.TopConsoleUser0 IS NULL THEN ‘N/A’ ELSE U.TopConsoleUser0 END as TopUser, REPLACE (OS.Caption0, ‘Microsoft Windows’,’Win’) OS, REPLACE (OS.CSDVersion0,’Service Pack’,’SP’) ‘Service Pack’, CS.Manufacturer0 ‘Manufacturer’, CS.Model0 Model, BIOS.SerialNumber0 ‘Serial Number’, BIOS.ReleaseDate0 as BIOSDate, BIOS.SMBIOSBIOSVersion0 as BIOSVersion, (SELECT CONVERT(DATE,sys.Creation_Date0))…

Devamını OKU

Sistem Destek Uzmanları için Troubleshooting

Sistem dünyasının en Büyük sorunlarından biri yanlış troubleshooting yaparak hızlıca çözülmesi gerekilen problemlerin üstünde çok fazla vakit kaybetmekdir. Bunun için ortalama 500+ çalışanı olan şirketlerde çalışan sistem destek uzmanları için bir troubleshooting grafiği hazırladım. Yeni başlayan destek uzmanları ve daha kaliteli destek vermek isteyen ekipler için faydalı olacağını düşünüyorum.

Devamını OKU

Sccm Application Filter Report Query

select distinct P.DisplayName0 as ProductName, P.InstallDate0 as InstallDate, S.Netbios_Name0 as ComputerName, S.User_Name0 as LastUser, S.Operating_System_Name_and0 as OperatingSystem, S.Last_Logon_Timestamp0 as LastSeen from [dbo].[v_Add_Remove_Programs] as P, [dbo].[v_R_System] as S where S.ResourceID = P.ResourceID and (P.DisplayName0 like ‘Microsoft Visual Studio %Premium%’ or P.DisplayName0 like ‘Microsoft Visual Studio %Ultimate%’ or P.DisplayName0 like ‘Microsoft Visual Studio %Professional%’ or P.DisplayName0 like ‘Microsoft Visual Studio %Express%’ ) and P.InstallDate0 is not null order by S.Netbios_Name0

Devamını OKU