How To get Local Administrator Group Users On Sccm

Şirketlerde yaşadığımız en büyük problemlerden biri belkide local admin hakkı olan kullanıcılar. Bu ayarlar sayesinde artık mof file düzenleyerek envanterlerinizde  clientlarınızdan local administrator grubundaki kullanıcıların raporunu sccm aracılığı ile toplayabileceksiniz.   ______________ 1-Sccm > Administration > Client Settings > Default Client Settings 2. Export to  Hardware Inventory >Set Classes> Export .Mof file 3.Edit the .mof file write bottom:   [ SMS_Report (TRUE),   SMS_Group_Name (“LocalAdmins”),   SMS_Class_ID (“MICROSOFT|LocalAdmins|1.0”),   Namespace (“root\\\\cimv2”) ] class Win32_LocalAdmins : SMS_Class_Template {     [SMS_Report (TRUE), key ] string Account;     [SMS_Report (TRUE)      ] string Domain;    …

Devamını OKU

Sccm Detaylı Bilgisayar Envanter Raporu

Rapor aşağıdaki özellikleri içerir. Computer name – Ad Site- Username, OS – Service Pack  –  Marka -Model – Seri No – Bios Date – Bios Version – Kurulum Tarihi – Memory – Memory Slots –  Type(x64,86) – Pc Type – SELECT DISTINCT sys.Name0 ‘Machine’, sys.AD_Site_Name0 ‘ADSite’, CS.UserName0 ‘User Name’, CASE WHEN U.TopConsoleUser0 = ‘-1’ OR U.TopConsoleUser0 IS NULL THEN ‘N/A’ ELSE U.TopConsoleUser0 END as TopUser, REPLACE (OS.Caption0, ‘Microsoft Windows’,’Win’) OS, REPLACE (OS.CSDVersion0,’Service Pack’,’SP’) ‘Service Pack’, CS.Manufacturer0 ‘Manufacturer’, CS.Model0 Model, BIOS.SerialNumber0 ‘Serial Number’, BIOS.ReleaseDate0 as BIOSDate, BIOS.SMBIOSBIOSVersion0 as BIOSVersion, (SELECT CONVERT(DATE,sys.Creation_Date0))…

Devamını OKU

Computer Inventory with Monitor Reports with SQL on SCCM

We should write; select v_R_System.Name0, v_GS_PC_BIOS.Manufacturer0, v_GS_PC_BIOS.SerialNumber0,v_GS_COMPUTER_SYSTEM.Model0, AD_Site_Name0, User_Name0 FROM v_R_System JOIN v_GS_PC_BIOS on v_R_System.ResourceID = v_GS_PC_BIOS.ResourceID JOIN v_GS_COMPUTER_SYSTEM on v_R_System.ResourceID = v_GS_COMPUTER_SYSTEM.ResourceID if you need Computer model you should write; SELECT Manufacturer00, model00, name00 FROM Computer_System_DATA İf you need Monitor inventory Sql Querry you can write select v_GS_COMPUTER_SYSTEM.[Name0] AS ‘Computer Name’, v_GS_COMPUTER_SYSTEM.[UserName0] AS ‘User Name’, v_GS_COMPUTER_SYSTEM.[UserName0] AS ‘User Name’, v_GS_COMPUTER_SYSTEM.[Manufacturer0] AS ‘Manufacturer’, v_GS_COMPUTER_SYSTEM.[Model0] AS ‘Model’, /* v_GS_NETWORK_ADAPTER.[Name0] AS ‘Network Adapter name’, v_GS_NETWORK_ADAPTER.[AdapterType0] AS ‘Network Adapter Type’, v_GS_NETWORK_ADAPTER.[Description0] AS ‘Network Adapter Description’, v_GS_NETWORK_ADAPTER.[Manufacturer0] AS ‘Network Adapter Manufacturer’, */ v_GS_SYSTEM_ENCLOSURE.[SerialNumber0] AS…

Devamını OKU

Office Version Reports with SQL on SCCM

We should write; Just How Many Have SELECT arp.DisplayName0, case when arp.version0 LIKE ‘11.0.6361.0’ then ‘SP1’ when arp.version0 LIKE ‘11.0.7969.0’ then ‘SP2’ when arp.version0 LIKE ‘11.0.8173.0’ then ‘SP3’ when arp.version0 LIKE ‘12.0.6215.1000’ then ‘SP1’ when arp.version0 LIKE ‘12.0.6425.1000’ then ‘SP2’ when arp.version0 LIKE ‘12.0.6612.1000’ then ‘SP3’ when arp.version0 LIKE ‘14.0.6029.1000’ then ‘SP1’ else ” end as ‘Service Pack’, arp.Version0, Count(DISTINCT v_r_system.resourceid) AS ‘Count’ FROM v_ADD_REMOVE_PROGRAMS arp, v_r_system, V_RA_System_SMSInstalledSites ASSG WHERE ARP.resourceid = v_r_system.resourceid and v_r_system.resourceid = assg.resourceid and (arp.displayname0 like ‘%Microsoft Office%edition%’ or arp.displayname0 like ‘%Microsoft Office Standard 2007%’ or…

Devamını OKU

Sccm’de Component Server Rules Eklediğimiz Dp veya Secondry Site Kaldırma

1.Önce diğer rolleri (MP, DP, Fal lback) var ise ilgili site systeminizden kaldırmalısınız. 2.Kaldırılması istenen sunucuda, Site System Role Properties kısmına tıklayın ve ” Require the site server to iniatate connections to this site system ” kutusunu işaretleyin. 10 dakika bekleyin ve SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER hizmetini PRIMARY Site veya CAS Sunucusunda yeniden başlatın. 3.Ardından Servers and Site System Roles bölümünü yenileyin. Artık sunucuyu silebilmelisiniz. Teşekkürler.

Devamını OKU