Sccm Detaylı Bilgisayar Envanter Raporu

Rapor aşağıdaki özellikleri içerir. Computer name – Ad Site- Username, OS – Service Pack  –  Marka -Model – Seri No – Bios Date – Bios Version – Kurulum Tarihi – Memory – Memory Slots –  Type(x64,86) – Pc Type – SELECT DISTINCT sys.Name0 ‘Machine’, sys.AD_Site_Name0 ‘ADSite’, CS.UserName0 ‘User Name’, CASE WHEN U.TopConsoleUser0 = ‘-1’ OR U.TopConsoleUser0 IS NULL THEN ‘N/A’ ELSE U.TopConsoleUser0 END as TopUser, REPLACE (OS.Caption0, ‘Microsoft Windows’,’Win’) OS, REPLACE (OS.CSDVersion0,’Service Pack’,’SP’) ‘Service Pack’, CS.Manufacturer0 ‘Manufacturer’, CS.Model0 Model, BIOS.SerialNumber0 ‘Serial Number’, BIOS.ReleaseDate0 as BIOSDate, BIOS.SMBIOSBIOSVersion0 as BIOSVersion, (SELECT CONVERT(DATE,sys.Creation_Date0))…

Devamını OKU

SIEM – Security Information and Event Management (Güvenlik Bilgisi ve Log Yönetimi)

Security Information and Event Management olarak adlandırılan ve genelde Bilgi güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi ya da Güvenlik bilgi ve kayıt yönetimi şeklinde çevrilen ve aşağıdaki gibi özetlenen sistemlere verilen genel ad. Bilgi güvenliği yönetimi açısından kritik öneme sahip olan bilgi güvenliği olay yönetimini yapmak, bunu sağlamak için çok sayıda bilgi kaynağında oluşan bilgileri güvenli ve yönetilebilir bir ortamda toplamak, anlamlandırmak ve güvenlik operasyon personel kaynağının optimum ve hedefe yönelik bicimde kullanılmasına imkan tanımak, suistimal soruşturmaları için inkar edilemezlik standartlarına uygun kanıtların toplanmasını ve saklanmasını sağlamak, Bilgi güvenliği ile ilgili…

Devamını OKU