PCI (Payment Card Industry)/ DSS (Data Security Standard) (Kredi Kartı Ödeme Endüstrisi ve Veri Güvenlik Standardı)

Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenlik Standardı (PCI DSS), kredi kartının işlenmesi, iletilmesi ve saklanması aşamalarında uyulması gereken mantıksal ve fiziksel bilgi güvenliği kurallarını tanımlamaktadır.

Related posts

Leave a Comment